Kenmerkenblad 4422NL
Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Versie oktober 2015 | Pagina 1/4

Omschrijving Hoogwaardige, watergedragen, halfglanzende lakverf voor binnen op basis van polyurethaan-acrylaat
met LTA+ TM technologie.
Gebruiksdoel Het voor- en aflakken van hout.
Voor afschilderen van staal en non-ferrometalen die eerst op passende wijze zijn voorzien van een
primersysteem en daarna zijn overgegrond met een geschikte grondverf.
Toe te passen op bestaande, intacte, geschuurde verflagen, zowel op basis van acrylaatdispersie als op basis
van alkydhars.
Voornaamste
kenmerken
• Gemakkelijke verwerking.
• Uitstekende vloeiing.
• Lange open tijd.
• Uitstekend bestand tegen vetten, vuil en huishoudelijke schoonmaakmiddelen,
dankzij LTA+TM technologie.
• Kras- en slijtvast.
• Goede dekking.
• Kleurvast.
• Niet vergelend.
• Snelle droging.
• Reukarm.
• In combinatie met Sigma QDS systeem te verwerken vanaf 2°C.
• Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten.
• Gecertificeerd: Dubokeur
Kleuren en glans Wit en vrijwel alle kleuren.
Halfglans.
Verpakking Blikken van 1 liter en 2,5 liter.
Basisgegevens Dichtheid : ca. 1,26 kg/dm3
Percentage vaste stof : ca. 38 vol.%
Aanbevolen droge laagdikte : 35 μm (= ca. 95 μm nat) per laag
Vlampunt : niet van toepassing
Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.
Stofdroog na : ca. 1 uur*
Kleefvrij na : ca. 3 uur*
Overschilderbaar na : ca. 5 uur*.
Op één dag zijn meerdere lagen aan te brengen.
* Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de doordroging.
Sigma S2U Nova Semi-Gloss kan ook geforceerd gedroogd worden. Zie hiervoor de rubriek ‘droging met
Sigma QDS systeem’ in dit kenmerkenblad’.
Kenmerkenblad 4422NL
Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Versie oktober 2015 | Pagina 2/4

Houdbaarheid Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12
maanden.
Rendement Theoretisch rendement
Droge laagdikte 35 μm : 11 m²/liter
Praktisch rendement
Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel
van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.
Verwerkingscondities
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 7°C.
- Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%.
- Goede ventilatie.
- Ondergrond droog en schoon.
Zie ook Sigma Informatieblad 1324 ‘drogingskarakteristiek van watergedragen verven’.
Systemen Hout, industrieel behandeld met Sigmalith producten (KVT concept 1)
• Reinigen en schuren.
• Voorlakken met Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
• Aflakken met Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
Hout, industrieel behandeld met Sigmalith producten (KVT concept 2)
• Reinigen en schuren.
• Aflakken met Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
Staal, verzinkt staal, aluminium en kunststof
• De ondergrond voorbehandelen zoals in het kenmerkenblad van Sigma Multiprimer Aqua is aangegeven.
• Gronden met Sigma Multiprimer Aqua.
• Voorlakken met Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
• Aflakken met Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
Bestaande intacte verflagen (watergedragen of alkydhars)
• Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
• Aflakken met Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
of
• Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
• Voorlakken met Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
• Aflakken met Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
Schuren
Voor het schuren bij bovengenoemde verfsystemen wordt verwezen naar Sigma Informatieblad 1325.
Kenmerkenblad 4422NL
Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Versie oktober 2015 | Pagina 3/4

Instructies voor
gebruik
Kwast / verfrol
Aanbevolen kwast : ProGold kwast 7700 Exclusive serie.
Aanbevolen verfrol : ProGold Verfrol Vilt.
Verdunning : kan onverdund verwerkt worden. Zonodig verdunnen tot maximaal
5 vol.% leidingwater.
Opmerking : Grote vlakken bij voorkeur rollen.
Luchtspuit
Verdunning : 5-10 vol.% leidingwater
Spuitopening : 1,8-2,0 mm
Spuitdruk : 0,3-0,4 MPa (= ca. 3-4 bar)
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik reinigen met lauw water en eventueel wat zeep.
Residu op de juiste wijze afvoeren.
Drogen met
Sigma QDS
systeem
Geforceerd drogen met Sigma QDS is altijd mogelijk.
Bij omgevingstemperaturen tussen 2°C en 7°C moet gedroogd worden met
Sigma QDS.
Elektrisch IR drogingsysteem
Droging met Sigma QDS pas starten na 5 minuten vloeitijd.
Na de vloeitijd binnen 15 minuten starten met 10 minuten IR bestraling.
Bij stationaire opstelling 30 tot 50 cm afstand tussen lampen en object
aanhouden. Bij gebruik als handlamp is de afstand 10 tot 20 cm.
De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger worden dan 60°C.
De verffilm is na 10 minuten afkoelen doorgedroogd en overschilderbaar.
Gasgestuurd IR drogingssysteem
Droging met Sigma QDS pas starten na 5 minuten vloeitijd.
Na de vloeitijd binnen 15 minuten starten met 10 minuten IR bestraling.
60 tot 100 cm afstand tussen lampen en object aanhouden.
De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger worden dan 60°C.
De verffilm is na 10 minuten afkoelen doorgedroogd en overschilderbaar.
Veiligheidsmaatregelen
Zie productveiligheidsblad van Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
Product Labels DUBOkeur gecertificeerd.
Kenmerkenblad 4422NL
Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Versie oktober 2015 | Pagina 4/4
PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.
Gebouwen
Labels
BREEAM HEA9
VOC emossie gemeten volgens
ISO 11890-2: 2006
Wettelijke norm (g/l) Voldoet aan BREEAM HEA9
71,9 g/l 130 g/l Ja
LEED IEQ4.2 - 2009
VOC emossie gemeten in
verpakking zonder water
Wettelijke norm (g/l) Voldoet aan LEED IEQ4.2
165,4 g/l 275 g/l Ja
Product
Sustainability
Indicator
Indicator Uitleg Score
1 = slechtste
5 = beste
Milieu Gebruik van grondstoffen en energie, impact op milieu en
effect van afval (gemeten d.m.v. LCA) 4
Gezondheid Impact op gezondheid van gebruikers en in de ruimte van
toepassing 4
(Technische)Performance levensduur, schrobvastheid, reinigbaarheid (afhankelijk van
producttype) 3
Referenties Documentatieblad nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen 1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen 1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk 1300
Toelichting op Sustainability / Duurzaamheidsaspecten 1302
EMG 10100DN4422NL